Heating elements » Flexible strip » Resistance strip heaters

Rezystancyjne przewody grzewcze generują ciepło podczas przepływu prądu przez element oporowy. Ciepło jest w nich wytwarzane na zasadzie wytracania energii elektrycznej na korzyść energii cieplnej. Używane są zwykle w zastosowaniach przemysłowych, chłodniczych, w maszynach i urządzeniach - tam gdzie niezbędna jest ochrona przed zamarzaniem lub istnieje konieczność utrzymania określonej temperatury.

No typical products in this category, please contact us for made-to-order products

trading@selfa.pl
+48 91 81 46 351
Menu

Search the site

Change category

Cart

Products in cart: 0
Go to the cart »